Skip to main content
Skip table of contents

U-Turn Studio bouwblokken

Binnen deze tab staan alle bouwblokken beschikbaar waaruit je een flow op kan bouwen. Dit bestaat uit blokken voor de verschillende typen applicaties die je gedefinieerd hebt, evenals een aantal tools die je altijd tot je beschikking hebt.

Alleen wanneer je een type applicatie bij U-Turn Studio Applicaties hebt toegevoegd komt het betreffende onderdeel beschikbaar in dit onderdeel. Wanneer je bijvoorbeeld geen Nedap ONS en Mailchimp applicaties hebt toegevoegd zal je in hier ook die onderdelen niet te zien krijgen.

Applicatie bouwblokken

Per type applicatie die je vastgelegd hebt bij de applicaties zijn (meestal) vier bouwblokken beschikbaar, dit zijn de acties die je op de applicatie uit kan voeren (ophalen, toevoegen, bijwerken en verwijderen). Wanneer je in de bouwblokken een categorie open klikt zie je hier welke bouwblokken deze bevatten.

Bewerken

Een onderdeel dat altijd beschikbaar is is Bewerken. Hierin vind je componenten waarmee je in je flow bewerk-acties uit kan voeren. Denk hierbij aan een component om te filteren en een component voor berekende kolommen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.