Skip to main content
Skip table of contents

Variabelen koppeling

Het is binnen U-Turn Studio mogelijk om variabelen aan te maken en deze in de koppeling te gebruiken. Dit kan handig zijn als je bepaalde informatie op meerdere plekken in de koppeling nodig hebt.

Variabelen aanmaken/bewerken

Om variabelen aan te maken of om bestaande variabelen te bewerken klik je in de toolbox op het {} icoontje:

image-20240521-115456.png

Hier kan je vervolgens een nieuwe variabele toevoegen. Vervolgens kan je deze variabelen een naam en een waarde geven. Zorg ervoor dat je een naam kiest waaraan je de variabele in de rest van je koppeling gemakkelijk kan herkennen.

image-20240521-115608.png

De waarde van een variabele kan een harde waarde zijn, maar ook een berekening. Zie hiervoor Waarde of berekening veld . In deze berekening is het ook mogelijk om een applicatie te stoppen. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld in een koppeling wil afdwingen dat alle bouwblokken van een bepaalde applicatie allemaal naar dezelfde applicatie kijken.

Om te zien wat er allemaal beschikbaar is in de berekening kan je de toetsencombinatie control + spatie gebruiken, nu krijg je alle beschikbare onderdelen te zien.

image-20240521-122040.png

Vervolgens kies je hier een applicatie:

image-20240521-122109.png

Variabele gebruiken in andere bouwblokken

Je kan deze variabelen in alle bouwblokken gebruiken op plekken waar gebruik gemaakt wordt van een Waarde of berekening veld, en in berekende kolommen.

Voorbeeld

Variabele als applicatie in AFAS Profit ophalen

Bij AFAS Profit ophalen selecteer je altijd eerst een applicatie en vervolgens een get connector. Maar het is

dus ook mogelijk om de applicatie uit een variabele te gebruiken.

Hiervoor selecteer je de berekening bij het veld ‘AFAS Profit omgeving’.

image-20240521-122449.png

Hier kan je vervolgens met control + spatie weer alle beschikbare items tonen.

image-20240521-122533.png

Selecteer de variabele om deze te gebruiken.

image-20240521-122604.png

Door ditzelfde principe vervolgens toe te voegen aan het bouwblok ‘AFAS Profit toevoegen’ kan je op deze manier afdwingen dat het ophalen en versturen van/naar bouwblokken van hetzelfde type applicatie ook altijd naar dezelfde applicatie kijken.

Dit principe is hetzelfde voor alle andere bouwblokken. Op alle plekken waar een waarde of expressie of een berekeningen editor aanwezig is kan je met control + spatie alle beschikbare items weergeven en gebruiken.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.