Skip to main content
Skip table of contents

AFAS Profit - import

Met dit bouwblok kan je een importdefinitie in AFAS uitvoeren.

Let op: om de AFAS import te laten werken moet de RemoteCMD connector aan de app connector zijn toegevoegd.

Uturn Studio AFAS import.png
  1. Selecteer de AFAS Profit omgeving. In de lijst zie je alle vastgelegde AFAS Profit applicaties.

Let op: voor dit bouwblok is het benodigd dat de AFAS applicatie omgevingsletters bevat.

  1. Hier geef je de naam van de importdefinitie op. Ga in AFAS na wat de exacte naam is.

  2. Geef een bestand op dat geïmporteerd moet worden. Dit is een output van het type ‘Bestand’.

In- en uitvoer

Soort

Type

Omschrijving

Invoer

Applicatie

AFAS applicatie waar de import naar uitgevoerd wordt.

Uitvoer

Dataset

Dataset met de status en het statusbericht vanuit AFAS.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.