Skip to main content
Skip table of contents

Soorten bouwblokken

Voor elk type applicatie dat je toevoegt komen bouwblokken beschikbaar in de toolbox. Sommige typen hebben hun eigen bouwblokken, bijvoorbeeld Afas, en sommigen hebben generieken onderdelen, zoals een API applicatie. Momenteel zijn de volgende bouwblokken beschikbaar binnen U-Turn Studio:

AFAS Profit

Microsoft Graph

Nedap ONS

Mailchimp

Dummy API Petstore

Webservice/API

FTP

Bewerken

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.