Skip to main content
Skip table of contents

Bestand - bestand naar data

Met dit bouwblok kan je een bestand omzetten naar een dataset zodat je hier binnen U-Turn Studio mee kan werken.

Uturn Studio bestand naar data.png
  1. Selecteer een bestand dat je om wil zetten naar een dataset. Hier zijn alle outputs van het type ‘bestand’ beschikbaar die zich in de koppeling bevinden.

  2. Geef het bestandsformaat op dat het bestand moet worden. Hier heb je de mogelijkheid uit Excel, CSV en custom. Bij custom heb je de mogelijkheid om extra instellingen op te geven:

image-20240212-123752.png

Het resultaat van dit component is een dataset. Deze kan je bijvoorbeeld gebruiken om berekende kolommen aan toe te voegen.

In- en uitvoer

Soort

Type

Omschrijving

Invoer

Bestand

Bestand dat omgezet wordt naar een dataset.

Uitvoer

Dataset

Gecreëerde dataset.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.