Skip to main content
Skip table of contents

Bestand - data naar bestand

Met dit bouwblok kan je een dataset omzetten naar een bestand, bijvoorbeeld om deze op een FTP op te slaan of om deze aan een email toe te voegen als bijlage.

Uturn Studio data naar bestand.png

  1. Selecteer een output van een eerder component. Hier worden alleen outputs van het type ‘dataset’ getoond.

  2. Geef een bestandsnaam op voor het bestand.

Let op: de volgende karakters zijn niet toegestaan in de bestandsnaam: <, >, :, “, /, \, |, ?, *

  1. Geef het vulkarakter op indien van toepassing. Vaak is dit alleen nodig wanneer een kolom een vast aantal karakters heeft.

  2. Geef de positie op vanaf waar de vulkarakters gezet moeten worden. Dit staat standaard op links.

  3. Geef het bestandsformaat op dat het bestand moet worden. Hier heb je de mogelijkheid uit Excel, CSV en custom. Bij custom heb je de mogelijkheid om extra instellingen op te geven:

    image-20240212-122008.png

  4. Wanneer je alles hebt ingevuld zie je in de kolominstellingen welke kolommen er allemaal in het bestand zitten. Deze kan je naar wens aan- of uitzetten, een eigen naam geven en een vaste lengte opgeven.

image-20240212-122145.png

In- en uitvoer

Soort

Type

Omschrijving

Invoer

Dataset

Dataset die naar een bestand omgezet wordt.

Uitvoer

Bestand

Bestand dat gecreëerd wordt van opgegeven dataset.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.