Skip to main content
Skip table of contents

Bestand - kolom naar bestand

Met dit bouwblok kan je een base64 string uit een kolom omzetten naar een bestand.

Voor dit bouwblok heb je een dataset nodig waarin zich minimaal een kolom met een base64 string en een kolom met bestandsnaam/extensie bevinden.

Uturn Studio kolom naar bestand.png
  1. Geef een dataset op.

  2. Selecteer de kolom uit eerder opgegeven dataset waarin de base64 string staat die naar een bestand omgezet moet worden.

  3. Selecteer de kolom waarin de bestandsnaam staat.

  4. Selecteer de kolom waarin de bestandsextensie staat.

Je kan aparte kolommen hebben voor de bestandsnaam en extensie. Als dit aparte kolommen zijn, selecteer dan in 3 en 4 de juiste kolom. Het is ook mogelijk om in één kolom zowel de bestandsnaam als de extensie te hebben (bestandsnaam.xlsx). In dat geval hoeft 4 niet ingevuld te worden.

In- en uitvoer

Soort

Type

Omschrijving

Invoer

Dataset

Dataset waar de de kolommen voor bestand (base64 string), bestandsnaam en bestandsextensie zich bevinden.

Invoer

Kolom uit dataset

Kolom met bestand in base64 formaat.

Invoer

Kolom uit dataset

Kolom met de bestandsnaam.

Invoer

Kolom uit dataset

Kolom met de bestandsextensie.

Uitvoer

Bestand

Gecreëerd bestand.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.