Skip to main content
Skip table of contents

Bewerken - filteren

Met dit bouwblok kan een dataset gefilterd worden.

Wanneer dit component geopend wordt zal het initieel leeg zijn. Selecteer in ‘Resultaat vorige component' een dataset uit je koppeling waarop je wil gaan filteren.

Wanneer de dataset geselecteerd is zal in het onderste gedeelte van het scherm de dataset weergegeven worden, en maak je met de knop ‘+ Filter groep’ een nieuwe filtergroep en filter aan.

Verschillende filtergroepen fungeren als ‘OF’ filter. Filters binnen filtergroep fungeren als ‘EN’ filter.

Bijvoorbeeld:

Filtergroep1:
| medewerker_actief = 1
| EN
| datumInDienst <= vandaag
| EN
| datumUitDienst = leeg

OF

Filtergroep 2:
| medewerker_actief = 1
| EN
| datumInDienst <= vandaag
| EN
| datumUitDienst > vandaag

Stel je filter samen. Dit bestaat altijd uit een veld uit je dataset, een operator, en mogelijk een waarde. Afhankelijk van de gekozen operator hoef je wel of niet een waarde in te vullen. Bijvoorbeeld bij de operators ‘Is leeg’ en ‘Is niet leeg’ is geen waarde benodigd, bij de andere operators is dit wel benodigd.

Wanneer je je filter hebt toegevoegd komt de melding in beeld dat de dataset veranderd is. Klik op ‘Verversen’ om de dataset te verversen, hierbij wordt het filter toegepast op je dataset.

In- en uitvoer

Soort

Type

Omschrijving

Invoer

Dataset

Dataset waar de filtering op toegepast zal worden.

Uitvoer

Dataset

Dataset met toegepaste filtering.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.