Skip to main content
Skip table of contents

Bewerken - loop

Met een loop heb je de mogelijkheid om over een dataset heen te loopen, en voor elke regel weer vervolgacties te bepalen.

Om dit te doen sleep je een nieuw ‘Bewerken voor elke regel (loop)’ bouwblokken op het canvas. Een loop wordt beschouwd als een soort mini flow in de grote flow, en wordt ook zodanig gevisualiseerd.

Sleep vervolgens andere bouwblokken binnen het loop bouwblok, op dezelfde manier hoe je bouwblokken op het canvas sleept.

Dit bouwblok is ideaal wanneer je uit een bron informatie hebt, en nog een extra call moet uitvoeren om per regel extra informatie op te halen en vervolgens de regel ergens naartoe te versturen.

Houd er rekening mee dat je het proces dat je start in de loop, ook weer afhandelt in de loop. Het is niet mogelijk om van alles wat je in de loop doet dit uiteindelijk weer samen te voegen tot één grote dataset.

Wanneer je het loop component opent - door op de titel ‘Bewerken voor elke regel’ of blauwe omranding te klikken - open je de instellingen van dit bouwblok.

Hier selecteer je bij ‘Resultaat’ vorige component' de dataset die de regels bevat waarvoor je de loop wil gaan uitvoeren.

In- en uitvoer

Soort

Type

Omschrijving

Invoer

Dataset

Dataset met regels waar overheen geloopt wordt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.