Skip to main content
Skip table of contents

Bewerken - samenvoegen

Met dit component is het mogelijk om meerdere bronnen/datasets samen te voegen tot één nieuwe dataset, door middel van het leggen van een relatie tussen de verschillende bronnen.

Wanneer je het component opent zie je aan de linkerkant alle datasets die samengevoegd zouden kunnen worden. Druk op de groene (+) knop om de bronnen toe te voegen waar tussen je een relatie wil leggen.

Zorg dat je altijd minimaal twee bronnen toevoegt om een relatie te leggen. Wanneer je de bronnen hebt geselecteerd met de (+) knop verschijnt er een extra knop om een verband te leggen tussen de twee datasets.

Vervolgens heb je de mogelijk om de relatie tussen de twee bronnen aan te geven:

De twee datasets worden op basis van de relatie samengevoegd. Wanneer je meerdere bronnen hebt toegevoegd in dit component zie je in de onderste helft van het scherm de samengevoegde dataset.

In- en uitvoer

Soort

Type

Omschrijving

Invoer (meerdere)

Dataset (meerdere)

Datasets die samengevoegd worden.

Uitvoer

Dataset

Samengevoegde dataset.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.