Skip to main content
Skip table of contents

Bewerken - unzippen bestand

Dit component kan gebruikt worden om een gezipt bestand te unzippen. Het aangeboden bestand dient een base64 string te zijn.

Selecteer eerst de dataset waar de base64 string in voorkomt (1). Selecteer vervolgens de specifieke kolom met de base64 string (2).

Het resultaat van dit component is een dataset die alle bestanden uit de zip bevat. Deze bestanden zullen allemaal een base64 string zijn.

In- en uitvoer

Soort

Type

Omschrijving

Invoer

Dataset

Dataset met daarin een kolom die een zip bevat.

Invoer

Kolom uit dataset

Kolom uit de dataset met daarin een zip bestand in base64 formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.