Skip to main content
Skip table of contents

FTP versturen

Met dit component kan je een bestand versturen naar een FTP server.

ftp send base.png
 1. Selecteer eerst naar welke FTP applicatie het bestand verstuurd moet worden.

 2. Selecteer het bestand verstuurd moet worden.

 3. Selecteer uit dataset.

 4. Selecteer handmatig.

Selecteer uit dataset (3)

Met deze optie worden de bestandslocatie en bestandsnaam uit een bestaande dataset gehaald.

ftp send dataset.png
 1. Geef de dataset op waarin de kolommen voor bestandslocatie en bestandsnaam zich bevinden.

 2. Selecteer de kolom waar de bestandslocatie in staat.

 3. Selecteer de kolom waar de bestandsnaam in staat.

 4. Geef de bestandsextensie op.

Van punt 2, 3, en 4 is slechts één veld verplicht. Het is mogelijk om in de dataset één kolom te hebben met zowel de bestandslocatie, bestandsnaam en bestandsextensie (bijvoorbeeld map1/map2/bestand.xlsx). In dat geval hoeft slechts één van de kolommen gevuld te worden.

Het is ook mogelijk om aparte kolommen te hebben voor de bestandslocatie en de bestandsnaam. In dat geval koppel je de kolommen die van toepassing zijn.

De velden voor bestandslocatie, bestandsnaam en extensie worden aan elkaar geplakt. Let er goed op dat er geen onderdelen dubbel in zitten. De uiteindelijke locatie + naam zie je onderaan het bouwblok

image-20240213-132237.png

Selecteer handmatig (4)

ftp send manual.png
 1. Geef de bestandslocatie op. Hier kan je zowel hard de locatie opgeven als de bestandsverkenner gebruiken. Deze open je door op het mapje aan het einde van de regel te klikken. Vervolgens opent de bestandsverkenner, hier kan je door mappen navigeren en een locatie selecteren.

 2. Geef de bestandsnaam op. Dit mag een combinatie van bestandsnaam + extensie zijn, maar dit hoeft niet.

 3. Geef de bestandsextensie op. Als je in een van de velden hierboven al je bestandsextensie hebt toegevoegd mag dit veld leeg blijven.

Ook hier worden de velden voor bestandslocatie, bestandsnaam en extensie aan elkaar geplakt. Let er goed op dat er geen onderdelen dubbel in zitten. De uiteindelijke locatie + naam zie je onderaan het bouwblok

image-20240213-132237.png

In- en uitvoer

Soort

Type

Omschrijving

Invoer

Applicatie

FTP applicatie waar het bestand op gezet wordt.

Invoer

Bestand

Resultaat van een eerder bouwblok dat een bestand opgeleverd heeft.

Invoer (alleen bij selectie uit dataset)

Dataset

Dataset die kolommen voor bestandslocatie en bestandsnaam bevatten.

Invoer (alleen bij selectie uit dataset)

Kolom uit dataset

Kolom met de bestandslocatie.

Invoer (alleen bij selectie uit dataset)

Kolom uit dataset

Kolom met de bestandsnaam.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.