Skip to main content
Skip table of contents

Structuur - Groep

Om meer structuur in een koppeling aan te brengen is het mogelijk om gebruik te maken van groepen. Binnen een groep kunnen zich meerdere bouwblokken vinden, en een groep kan naar wens in- en uitgeklapt worden. Ook is het binnen een groep mogelijk om verschillende kolommen naast elkaar te zetten. Hierdoor kan je processen nog verder opsplitsen, en is het zelfs mogelijk om deze parallel uit te laten voeren voor een extra snelle verwerking.

Om een nieuwe groep aan te maken sleep je het bouwblok ‘Structuur - Groep’ op het canvas. Je ziet direct dat dit er visueel anders uitziet dan een ‘normaal’ bouwblok. Vervolgens kan je naar wens bouwblokken vanuit het canvas of vanuit de toolbox in de groep slepen.

Kolommen toevoegen of verwijderen

Om een extra kolom aan te maken, klik je op de blauwe/grijze rand van de groep:

image-20240521-113928.png

Vervolgens openen de instellingen van de groep, hier kan je naar wens kolommen toevoegen of verwijderen.

image-20240521-114019.png

Wanneer er meerdere kolommen toegevoegd zijn zie je dit visueel terug in de groep. Hier kan je ook weer naar wens bouwblokken naartoe verslepen.

image-20240521-114221.png

Kolommen verwijderen

Je kan kolommen verwijderen door de instellingen van de groep te openen, en het aantal kolommen te verminderen. Hierbij zullen de kolommen altijd vanaf het uiteinde (rechts) verwijderd worden. Belangrijk om te weten is dat kolommen alleen verwijderd kunnen worden als er geen bouwblokken meer in aanwezig zijn, dit is gedaan om te voorkomen dat je per ongeluk een hele kolom met ingestelde bouwblokken verwijdert.

Als je probeert het aantal kolommen te verminderen terwijl er zich nog bouwblokken in bevinden zal je de melding krijgen dat dit niet mogelijk is. Verwijder in dit geval eerste de bouwblokken om de kolom daarna alsnog te kunnen verwijderen.

image-20240521-114543.png

Kolommen parallel uitvoeren

Wanneer er meerdere kolommen naast elkaar staan in een groep zullen deze parallel uitgevoerd worden tijdens het uitvoeren van de koppeling. Dit kan voordelig zijn als er bijvoorbeeld data van verschillende bronnen opgehaald moet worden, en deze bronnen geen afhankelijkheid van elkaar hebben. Door deze in verschillende kolommen uit te voeren zal de data sneller opgehaald worden.

Goed om te weten

Wanneer je in een groep verschillende kolommen aanmaakt, zullen de bouwblokken in de kolommen alleen maar beschikbaar zijn in de kolom waar ze in staan. Daarbuiten zullen ze niet beschikbaar zijn. Zie elke kolom dan ook als een eigen geïsoleerd proces.

Groepen en kolommen tellen niet als betaalde bouwblokken. Deze zullen dus niet meetellen voor het aantal bouwblokken waarover gefactureerd wordt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.