Skip to main content
Skip table of contents

Versturen applicatie zonder metadata

Versturen applicatie zonder metadata

Wanneer er metadata is vastgelegd voor een applicatie is het simpel lijntjes trekken tussen de velden uit de dataset en de applicatie waar de data naartoe verstuurd moet worden. Wanneer er geen metadata beschikbaar is dien je zelf de body van het te versturen request samen te stellen.

Wanneer je data wil versturen zonder dat hiervoor metadata vastgelegd is, is het alsnog benodigd om deze aan te maken als applicatie. Het is niet mogelijk om in een U-Turn Studio koppeling volledig zelf je request samen te stellen zonder deze als applicatie vast te leggen.

Selecteer onder ‘Algemeen’ naar welke applicatie de data verstuurd moet worden. Vervolgens vul je de URL aan met een specifiek endpoint, en stel je de methode in. Eventuele headers kunnen hier ook toegevoegd worden.

Vervolgens selecteer je de hoofdregels die verstuurd moeten worden. Zet hierna de schuif ‘Handmatig samenstellen’ aan om de body op te bouwen.

Wanneer dit gedaan is klik je op ‘Toevoegen niveau’ om een niveau aan de body toe te voegen. Vervolgens kan met ‘Toevoegen veld’ de gewenste velden toegevoegd worden. Geef het veld de naam die de documentatie voorschrijft en koppel deze aan een veld uit de dataset.

Geef vervolgens het result type op. Wanneer dit gedaan is is alle minimale informatie aanwezig om een data te versturen naar een HTTP applicatie zonder metadata.

In- en uitvoer

Soort

Type

Omschrijving

Invoer

Applicatie

Applicatie waar het verzoek naartoe verstuurd wordt.

Uitvoer

Dataset (resultaat succesvol)

Dataset met per uitgevoerde geslaagde regel het resultaat.

Uitvoer

Dataset (resultaat foutief)

Dataset met per uitgevoerde geslaagde regel het resultaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.