Skip to main content
Skip table of contents

Logs - ophalen logregels

Met dit bouwblok kan je logregels van koppelingen en individuele bouwblokken ophalen. Het resultaat van dit bouwblok is een dataset.

Uturn Studio ophalen logregels.png
  1. Geef aan of je alleen de logregels terug wil krijgen van de huidige koppeling, of ook van andere koppelingen. Als je ook de resultaten van andere koppelingen terug wil krijgen, zet dan de schuif ‘Alleen de huidige koppeling meenemen’ uit. Vervolgens kan je aanvinken welke koppelingen je in het resultaat mee wil nemen.

    image-20240212-130706.png

  2. Hier geef je aan of je alleen de laatste uitvoer per koppeling mee wil nemen, of dat je een aantal dagen terug wil kijken. Ook kan je hier aangeven of je wel of geen details mee wil krijgen in het resultaat.

  3. Hier geef je aan of je alleen maar koppelingen en bouwblokken mee wil krijgen die fouten bevatten, of dat je standaard alle uitvoerresultaten mee wil nemen.

In- en uitvoer

Soort

Type

Omschrijving

Invoer (meerdere mogelijk)

Koppeling (meerdere mogelijk)

Koppelingen waarvan de logging opgehaald wordt.

Uitvoer

Dataset

Dataset met logging van koppelingen.

+

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.