Skip to main content
Skip table of contents

AFAS Profit ophalen

Dit bouwblok haalt uit AFAS Profit gegevens op. Dit gebeurt via de in AFAS Profit aangemaakte GetConnectoren.

Zorg dat je de juiste rechten hebt ingesteld. Controleer eventueel het volgende artikel.

Hieronder zie je per tabblad de uitleg.

Instellingen

Geef een naam en omschrijving op voor het component.

Wanneer er geen naam ingevuld wordt zal standaard de naam van het type applicatie plus de actie gebruikt worden, in dit geval ‘AFAS Profit Ophalen’. Wanneer er meerdere bouwblokken van hetzelfde type zijn in een koppeling zonder dat je daar zelf een naam aan geeft zullen deze automatisch genummerd worden om onderscheid te maken.

Vervolgens selecteer je onder Algemeen de applicatie en GetConnector. Wanneer er in het veld voor AFAS Profit omgeving geklikt wordt verschijnt een lijst met alle AFAS applicaties die je hebt vastgelegd onder applicaties.

Vervolgens selecteer je in het veld 'GetConnector naam' de gewenste GetConnector. Ook hier verschijnt een lijst met alle GetCconnectors die beschikbaar zijn binnen de vastgelegde applicatie.

Aantal regels per keer instellen

Je hebt ook de mogelijkheid om het aantal regels dat tegelijkertijd wordt opgehaald in te stellen. Met de optie "Alles in één keer ophalen" worden alle regels van de GetConnector in één keer opgehaald. Houd er echter rekening mee dat, als er veel regels in de GetConnector zitten, je mogelijk de limiet van AFAS kunt bereiken.

Als dit gebeurt, kun je de instelling "In setjes ophalen" gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat de gegevens in setjes van 1000 regels worden opgehaald om te voorkomen dat AFAS foutmeldingen geeft.

Filters

Ook is het hier mogelijk om direct filters in te stellen op de get connector. Klik op de knop ‘+ Filter groep’ om een nieuwe filtergroep aan te maken, en maak hier vervolgens een nieuw filter aan.

Een filter bestaat meestal uit drie onderdelen: het veld waar op gefilterd wordt, de vergelijkingswaarde, en de waarde waarop vergeleken moet worden.

Bij het veld waarop gefilterd wordt zie je een lijst met alle velden uit de eerder geselecteerde GetConnector:

Selecteer vervolgens een vergelijkingswaarde, dit is de waarde die toegepast wordt. Klik op het veld om de volledige lijst te zien.

Binnen een filter kan je in het veld ‘Waarde’ een waarde invullen waar het filter aan moet voldoen. Ook is het mogelijk om een berekening op te geven in plaats van een harde waarde. Wanneer je dit wil, selecteer dan <> aan het einde van de regel.

Er verschijnt een popup waar je de berekening op kan geven. Let op dat de waarde altijd tussen enkele of dubbele quotes moet staan.

Het is mogelijk om meerdere filters binnen een filtergroep aan te maken, in dit geval zal het filter fungeren als een ‘EN’ filter, waarbij de regels aan alle voorwaarden moeten voldoen om door te komen.

Wanneer je meerdere filtergroepen aanmaakt fungeren deze als ‘OF’ filter.

Resultaten na uitvoer

Meer informatie over dit tabblad, vind je hier.

In- en uitvoer

Soort

Type

Omschrijving

Invoer

Applicatie

Applicatie waarvan de data opgehaald wordt.

Uitvoer

Dataset

Dataset die de data van een get connector bevat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.