Skip to main content
Skip table of contents

Wordpress --> AFAS Profit

Dit voorbeeld laat zien hoe je formulieren uit Wordpress op kan halen en in kan schieten als dossieritem in AFAS Profit.

Aanmaken applicaties

Voor dit proces zijn twee applicaties nodig, namelijk AFAS Profit en Wordpress.

 1. Maak een nieuwe applicatie van het type AFAS Profit. Zie AFAS Profit voor meer informatie.

  1. Zorg dat de volgende onderdelen toegevoegd zijn aan de app connector:

   1. UpdateConnector KnSubject

   2. Een get connector die alle huidige dossieritems ophaalt van het type dat je wil gebruiken voor het vastleggen van de Wordpress formulieren.

 2. Maak een nieuwe applicatie van het type API applicatie.

  1. Zorg ervoor dat je de URL opgeeft in het onderdeel ‘Basis verzoek’:

  2. Zorg ervoor dat je je authorizatietoken opgeeft:

Voer het metadata request in:

Aanmaken koppeling

Maak een nieuwe koppeling aan en geef deze een naam en omschrijving.

De koppeling zal de volgende bouwblokken bevatten. Onder de afbeelding wordt elk bouwblok toegelicht.

Functionele beschrijving van de stappen:

 1. Ophalen formulieren vanuit Wordpress.

 2. Berekende kolommen met daarin het resultaat van de opgehaalde formulieren.

 3. Ophalen dossieritems vanuit AFAS Profit.

 4. Samenvoegen formulieren uit Wordpress en dossieritems om te controleren welke formulieren al eens aangemaakt zijn als dossieritems en welke nog niet.

 5. Filteren van de resultaten uit stap 4. Hierin zorgen we ervoor dat er alleen resultaten meegenomen worden die nog niet eerder aangemaakt zijn.

 6. Berekende kolommen die het gefilterde resultaat uit stap 5 bevatten. Aangevuld met een aantal kolommen die informatie bevatten voor het aanmaken van de dossieritems.

 7. Versturen van data naar AFAS Profit om dossieritems aan te maken.

Wordpress - ophalen contactaanvragen (1)

Bouwblok: Ophalen data van applicatie

Dit is een bouwblok van het type ‘Webservice/API - ophalen’. Dit onderdeel haalt alle formulieren op vanuit Wordpress.
Open het bouwblok en vul de volgende instellingen in:

Algemeen: selecteer de Wordpress applicatie die je eerder aangemaakt hebt.
HTTP verzoek: maak geen gebruik van de metadata.
HTTP method = GET.
URL = basis URL (opgegeven in applicatie), aangevuld met:

CODE
dt = u.VANDAAG().AddDays(-25).ToString('yyyy-MM-dd HH:mm:ss')
'entries?search={"field_filters": [{"key":"date_updated","value":"' + dt + '","operator":">"}]}'

Resultaat type = JSON

Bewerken Berekende kolommen (2)

Bouwblok: Bewerken - berekende kolommen

Dit is een bouwblok dat dient om een weergave te krijgen van de data die in stap 1 opgehaald is. Dit is geen vereiste stap, maar is wel handig.

Selecteer bij ‘Resultaat vorige component’ het bouwblok dat je in stap 1 hebt aangemaakt.

AFAS Profit - ophalen dossiers (3)

Bouwblok: AFAS Profit ophalen

Dit bouwblok haalt de dossieritems uit AFAS op.

Bij AFAS Profit omgeving selecteer je de AFAS Profit applicatie die je eerder hebt aangemaakt.

Bij GetConnector naam selecteer je de get connector die de dossieritems bevat.

Stel de filtering in als dat nodig is. Als je dit al in de get connector zelf hebt gedaan is het hier niet meer nodig.

Wordpress en AFAS Profit data (4)

Bouwblok: Bewerken - samenvoegen

Dit bouwblok voegt de data vanuit Wordpress en AFAS samen door een relatie te leggen tussen de resultaten.

Voeg de Wordpress bron en de AFAS bron toe en maak een relatie tussen het veld ID veld vanuit Wordpress, en het vrije veld WordpressGravityID vanuit de AFAS bron.

Bij het versturen van de data naar AFAS wordt het WordpressGravityID gevuld. Door hier de relatie te leggen op dat veld kan je gemakkelijk zien of een regel al verwerkt is in AFAS of nog niet.

Wordpress en AFAS Profit data te verwerken (5)

Bouwblok: Bewerken - filteren

In dit bouwblok maken we een filter aan die controleert of het veld ‘Dossieritem’ uit de AFAS bron leeg is.

De input van dit bouwblok (resultaat vorige component) is het resultaat van ‘Wordpress en AFAS Profit data’ (stap 4).

WP en AFAS Profit data incl. kolommen (6)

Bouwblok: Bewerken - berekende kolommen

In dit bouwblok voegen we extra kolommen toe aan onze dataset. Deze kolommen zijn benodigd voor het aanmaken van het dossieritem in AFAS.

Hier worden berekende kolommen aangemaakt voor alle zaken die nodig zijn voor het aanmaken van een dossieritem in AFAS. De input van dit bouwblok is het resultaat van stap 5.

Aanmaken dossier (7)

Bouwblok: AFAS Profit versturen

Dit bouwblok dient voor het versturen van data naar AFAS voor het aanmaken van het dossieritem.

Selecteer eerst de AFAS omgeving (applicatie die je aan het begin aangemaakt hebt), en de update connector KnSubject. Selecteer vervolgens de hoofdregels - dit is de dataset vanuit waar we de velden gaan koppelen naar AFAS.

Wanneer je de hoofdregels geselecteerd hebt verschijnt de ‘boom’ met daarin alle niveaus uit de update connector. De niveaus waarop velden gekoppeld moeten worden zijn in dit geval KnSubject, KnSubjectLink en het niveau van het vrije dossieritem.

Trek lijnen tussen de velden uit je dataset (links) en de update connector (rechts) om de velden aan elkaar te koppelen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.