Skip to main content
Skip table of contents

AFAS Profit contacten --> Mailchimp members

Dit is een voorbeeld van een koppeling om vanuit Afas members in Mailchimp aan te maken.

Applicaties

Koppeling

Beschrijving proces:
Het proces voor deze koppeling is als volgt.

 1. Ophalen contacten uit AFAS. Hierin worden alle contactpersonen uit AFAS opgehaald.

 2. Ophalen Mailchimp members. Hierin worden alle listmembers opgehaald vanuit Mailchimp.

 3. Samenvoegen AFAS Profit contacten en Mailchimp members. Hierin wordt één grote dataset gemaakt met de Mailchimp members die gejoined worden aan de AFAS contacten. Dit gebeurt op basis van het emailadres.

 4. Filter component waarin bepaald wordt welke members aangemaakt moeten worden in Mailchimp.

 5. Berekende kolommen met aan te maken members, aangevuld met een aantal extra berekende kolommen.

 6. Toevoegen members aan Mailchimp. Hierin worden de members daadwerkelijk aangemaatk in Mailchimp.

Bouwblokken

 1. AFAS Profit contacten
  Type bouwblok: AFAS Profit ophalen.
  In dit bouwblok selecteer je de AFAS Profit omgeving (die je aan het begin aangemaakt hebt). Vervolgens selecteer je de get connector met daarin alle contactpersonen.

Desgewenst kan er nog een filtering toegepast worden om alleen een selectie contactpersonen te verwerken.

 1. Mailchimp members
  Type bouwblok: Mailchimp ophalen
  In dit bouwblok worden de members vanuit Mailchimp opgehaald.

Selecteer eerst de Mailchimp applicatie die je eerder aangemaakt hebt. Zorg dat ‘Maak gebruik van metadata’ aan staat, en selecteer het endpoint ‘/lists/{list_id}/members’. De URL zal nu voor je ingevuld worden, en er wordt automatisch een query parameter voor {list_id} aangemaakt. Vul daar als waarde de list ID van Mailchimp in van de lijst waar je contacten in staan.

 1. AFAS Profit contacten & Mailchimp members
  Type bouwblok: Bewerken - samenvoegen
  In dit bouwblok worden de contacten uit AFAS samengevoegd met de members uit Mailchimp. Dit wordt gedaan op basis van het emailadres.

Er ontstaat vervolgens een lang record met de velden uit beide bronnen samengevoegd.

 1. Aan te maken members
  Type bouwblok: Bewerken - filteren
  In dit bouwblok maken we een filter aan. Hiermee zorgen we ervoor dat alleen records meegenomen worden die in AFAS al bestaan, maar in Mailchimp nog niet. Dit doen we door te filteren op ‘members.email_address’ (het email veld uit Mailchimp), dit veld moet leeg zijn.

 2. Aan te maken members incl. extra velden
  Type bouwblok: Bewerken - berekende kolommen
  In dit bouwblok voegen we twee kolommen toe aan onze gefilterde data. Deze kolommen zijn ‘Status’ en ‘EmailType’, deze kolommen zijn benodigd voor het aanmaken van een contact in Mailchimp.

 1. Toevoegen members aan Mailchimp
  Type bouwblok: Versturen applicatie met metadata
  In dit bouwblok stellen we het verzoek samen om een contact aan te maken in Mailchimp.
  Selecteer eerst de applicatie waar de data naartoe verzonden moet worden, dit is de Mailchimp applicatie die aan het begin is aangemaakt. Zorg vervolgens dat het vinkje ‘Maak gebruik van metadata’ aan staat en selecteer de waarde ‘/lists/{list_id}/members’ uit de lijst. Er wordt automatisch een query parameter toegevoegd voor de {list_id}, vul hierbij als waarde de waarde in van de list waar de member in aangemaakt moet worden.
  Selecteer vervolgens welke hoofdregels er gebruikt moeten worden om te versturen. Dit is het resultaat van de dataset die in stap 5 is aangemaakt.


Trek vervolgens de lijnen om de velden te koppelen. De velden uit de dataset (links) kunnen door middel van drag&drop gekoppeld worden met de velden van de bestemming (Mailchimp, rechts). Voor dit voorbeeld is het slechts nodig om de velden ‘Email Type’ en ‘Status’ te koppelen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.