Skip to main content
Skip table of contents

Bouwblok bewerken

Na het slepen van een bouwblok op het canvas kan je het gaan bewerken. Klik op het blok in het canvas om deze te bewerken.

Per type bouwblok zal het scherm om te bewerken er anders uitzien.

Bouwblokken

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.